Advances in optical engineering for future telescopes
Daewook Kim, Heejoo Choi, Trenton Brendel, Henry Quach, Marcos Esparza, Hyukmo Kang, Yi-Ting Feng, Jaren N. Ashcraft, Xiaolong Ke, Tianyi Wang, and Ewan S. Douglas
Opto-Electronic Advances
  • Sep. 01, 2021
  • Vol.4, Issue 6 (2021)
Customized anterior segment photoacoustic imaging for ophthalmic burn evaluation in vivo
Huangxuan Zhao, Ke Li, Fan Yang, Wenhui Zhou, Ningbo Chen, Liang Song, Chuansheng Zheng, Zhicheng Liu, and Chengbo Liu
Opto-Electronic Advances
  • Sep. 01, 2021
  • Vol.4, Issue 6 (2021)
High-Q resonances governed by the quasi-bound states in the continuum in all-dielectric metasurfaces
Cizhe Fang, Qiyu Yang, Qingchen Yuan, Xuetao Gan, Jianlin Zhao, Yao Shao, Yan Liu, Genquan Han, and Yue Hao
Opto-Electronic Advances
  • Sep. 01, 2021
  • Vol.4, Issue 6 (2021)
Supplementary Information
Ultra-high extinction-ratio light modulation by electrically tunable metasurface using dual epsilon-near-zero resonances
Arash Nemati, Qian Wang, Norman Soo Seng Ang, Weide Wang, Minghui Hong, and Jinghua Teng
Opto-Electronic Advances
  • Sep. 01, 2021
  • Vol.4, Issue 7 (2021)
Supplementary Information
Boron quantum dots all-optical modulator based on efficient photothermal effect
Cong Wang, Qianyuan Chen, Hualong Chen, Jun Liu, Yufeng Song, Jie Liu, Delong Li, Yanqi Ge, Youning Gong, Yupeng Zhang, and Han Zhang
Opto-Electronic Advances
  • Sep. 01, 2021
  • Vol.4, Issue 7 (2021)