Research Articles
Applications and recent development of radiative cooling materials
SUN Xiao-Jie, GAO Meng-Yu, ZHENG Yu-Xiang, ZHANG Rong-Jun, WANG Song-You, LI Jing, and CHEN Liang-Yao
Journal of Infrared and Millimeter Waves
  • Apr. 18, 2022
  • Vol.41, Issue 1 (2022)
Research Articles
Recent advances in short wavelength infrared InGaAs focal plane arrays
LI Xue, GONG Hai-Mei, SHAO Xiu-Mei, LI Tao, HUANG Song-Lei, MA Ying-Jie, YANG Bo, ZHU Xian-Liang, GU Yi, and FANG Jia-Xiong
Journal of Infrared and Millimeter Waves
  • Apr. 18, 2022
  • Vol.41, Issue 1 (2022)
Research Articles
Photonic and electric control in terahertz quantum cascade lasers:Review
Journal of Infrared and Millimeter Waves
  • Apr. 18, 2022
  • Vol.41, Issue 1 (2022)
Research Articles
Progress on nBn infrared detectors
SHI Qian, ZHANG Shu-Kui, WANG Jian-Lu, and CHU Jun-Hao
Journal of Infrared and Millimeter Waves
  • Apr. 18, 2022
  • Vol.41, Issue 1 (2022)
Research Articles
Infrared photodetectors for multidimensional optical information acquisition
GUO Jia-Xiang, XIE Run-Zhang, WANG Peng, ZHANG Tao, ZHANG Kun, WANG Hai-Lu, HE Ting, LI Qing, WANG Fang, CHEN Xiao-Shuang, LU Wei, and HU Wei-Da
Journal of Infrared and Millimeter Waves
  • Apr. 18, 2022
  • Vol.41, Issue 1 (2022)