Contents 5 Article (s)
Engineering photonic angular momentum with structured light
Chen Jian, Wan Chenhao, Zhan Qiwen
  • Posted: Oct. 18, 2021
  • Advanced Photonics

Get PDF

Nonlinear Topological Valley Hall Edge States Arising from Type-II Dirac Cones
Zhong Hua, Xia Shiqi, Zhang Yiqi, Li Yongdong, Song Daohong, Liu Chunliang, Chen Zhigang
  • Posted: Oct. 8, 2021
  • Advanced Photonics

Get PDF

A Perovskite Polariton Parametric Oscillator
Wu Jinqi, Su Rui, Fieramosca Antonio, Ghosh Sanjib, Zhao Jiaxin, Liew Timothy , Xiong Qihua
  • Posted: Oct. 8, 2021
  • Advanced Photonics

Get PDF

Active spintronic-metasurface terahertz emitters with tunable chirality
Liu Changqin, Wang Shunjia, Zhang Sheng, Cai Qinnan, Wang Peng, Tian Chuanshan, Zhou Lei, Wu Yizheng, Tao Zhensheng
  • Posted: Oct. 8, 2021
  • Advanced Photonics

Get PDF

Superconducting-silicon-photonics based measurement-device-independent quantum key distribution with optimal Bell-state measurement
Zheng Xiaodong, Zhang Peiyu, Ge Renyou, Lu Liangliang, He Guanglong, Chen Qi, Qu Fangchao, Zhang Labao, Cai Xinlun , Lu Yanqing, Zhu Shining, Wu Peiheng, Ma Xiaosong
  • Posted: Oct. 8, 2021
  • Advanced Photonics

Get PDF