Theoretical study on photoelectron spectrum of BCl+3 cation in C2?A''2 state
Xiaohan NING, Tongpo YU, Yan CHEN, Baokun SHAN, Xiaoguo ZHOU, and Shilin LIU
Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Nov. 22, 2021
 • Vol.38, Issue 5 (2021)
Application of laser absorption spectroscopy in Escherichia coli growth measurement
Juncheng LU, Chaofeng YANG, Zuguang GUAN, Daru CHEN, and Jie SHAO
Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Nov. 22, 2021
 • Vol.38, Issue 5 (2021)
Infrared absorption spectra of methane/nitrogen glow discharge products
Jiali QIAN, Xiaodong HUANG, Ke LIU, and Lunhua DENG
Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Nov. 22, 2021
 • Vol.38, Issue 5 (2021)
Cavity-enhanced Raman spectroscopy for trace hydrogen gas sensing
Qingying YANG, Cunfeng CHENG, Yu SUN, Anwen LIU, and Shuiming HU
Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Nov. 22, 2021
 • Vol.38, Issue 5 (2021)
Optimization method research on low NO concentration detection by mid-infrared TDLAS based on EMD
Chuan TIAN, Lichang ZOU, Bin RUAN, Jun Huang, Yao DENG, Zhen RUAN, Zhimin LU, and Shunchun YAO
Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Nov. 22, 2021
 • Vol.38, Issue 5 (2021)
Top Downloads
 • Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Vol. 38, Issue 1, 108 (2021)
 • Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Vol. 38, Issue 1, 10 (2021)
 • Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Vol. 38, Issue 1, 86 (2021)
 • Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Vol. 38, Issue 1, 17 (2021)