Research Articles
Compact Thomson Scattering Source Based on a Mixed Injection Assisted Laser Wakefield Accelerator
Fang Tan, Xiao Hui Zhang, Bin Zhu, Gang Li, Yu Chi Wu, Ming Hai Yu, Yue Yang, Yong Hong Yan, Wei Fan, Ke Gong Dong, Feng Lu, Tian Kui Zhang, Yu Qiu Gu, and Yongtao Zhao
Laser and Particle Beams
  • Sep. 28, 2022
  • Vol. 2022, Issue 3 (2022)
Research Articles
Plasma Spectroscopy on Hydrogen-Carbon-Oxygen Foam Targets Driven by Laser-Generated Hohlraum Radiation
Bubo Ma, Jieru Ren, Shaoyi Wang, Xing Wang, Shuai Yin, Jianhua Feng, Wenqing Wei, Xing Xu, Benzheng Chen, Shisheng Zhang, Zhongfeng Xu, Zhongmin Hu, Fangfang Li, Hao Xu, Taotao Li, Yutian Li, Yingying Wang, Lirong Liu, Wei Liu, Quanping Fan, Yong Chen, Zhigang Deng, Wei Qi, Bo Cui, Weimin Zhou, Zongqing Zhao, Zhurong Cao, Yuqiu Gu, Leifeng Cao, Rui Cheng, Quanxi Xue, Dieter H. H. Hoffmann, Yongtao Zhao, and Dimitri Batani
Laser and Particle Beams
  • Sep. 15, 2022
  • Vol. 2022, Issue 2 (2022)
Research Articles
Analysis of the p-11B Fusion Scenario with Compensation of the Transfer of Kinetic Energy of Protons and Alpha Particles to the Gas Medium by the Electric Field
Laser and Particle Beams
  • Sep. 15, 2022
  • Vol. 2022, Issue 2 (2022)
Research Articles
Multiplication Processes in High-Density H-11B Fusion Fuel
Laser and Particle Beams
  • Sep. 15, 2022
  • Vol. 2022, Issue 3 (2022)
Research Articles
Particles Detection System with CR-39 Based on Deep Learning
Gal Amit, Idan Mosseri, Ofir Even-Hen, Nadav Schneider, Elad Fisher, Hanan Datz, Eliahu Cohen, Noaz Nissim, and Dimitri Batani
Laser and Particle Beams
  • Sep. 15, 2022
  • Vol. 2022, Issue 2 (2022)