Research Articles
Verification and Validation of Two Hydrodynamic Methods for Simulations of High Energy Density Physics Problems
Laser and Particle Beams
  • Oct. 26, 2022
  • Vol. 2022, Issue 4 (2022)
Research Articles
Investigation of Proton Beam-Driven Fusion Reactions Generated by an Ultra-Short Petawatt-Scale Laser Pulse
Marius S. Schollmeier, Vahe Shirvanyan, Christie Capper, Sven Steinke, Adam Higginson, Reed Hollinger, John T. Morrison, Ryan Nedbailo, Huanyu Song, Shoujun Wang, Jorge J. Rocca, Georg Korn, and Dimitri Batani
Laser and Particle Beams
  • Oct. 26, 2022
  • Vol. 2022, Issue 4 (2022)
Research Articles
Laser-Driven Proton-Boron Fusions: Influences of the Boron State
Xiaochuan Ning, Tianyi Liang, Dong Wu, Shujun Liu, Yangchun Liu, Tianxing Hu, Zhengmao Sheng, Jieru Ren, Bowen Jiang, Yongtao Zhao, Dieter H. H. Hoffmann, and X.T. He
Laser and Particle Beams
  • Oct. 12, 2022
  • Vol. 2022, Issue 3 (2022)
Research Articles
Alpha-Particle Generation from H-11B Fusion Initiated by Laser-Accelerated Boron Ions
Defeng Kong, Shirui Xu, Yinren Shou, Ying Gao, Zhusong Mei, Zhuo Pan, Zhipeng Liu, Zhengxuan Cao, Yulan Liang, Ziyang Peng, Pengjie Wang, Di Luo, Yang Li, Zhi Li, Huasheng Xie, Guoqiang Zhang, Wen Luo, Jiarui Zhao, Shiyou Chen, Yixing Geng, Yanying Zhao, Jianming Xue, Xueqing Yan, and Wenjun Ma
Laser and Particle Beams
  • Oct. 12, 2022
  • Vol. 2022, Issue 3 (2022)
Research Articles
Study on Damage Characteristics of Fused Silica under Ion Beam Sputtering and AMP Technique
Laser and Particle Beams
  • Oct. 12, 2022
  • Vol. 2022, Issue 3 (2022)