Articles
Investigation of time domain characteristics of negative capacitance FinFET by pulse-train approaches
Cai Yuwei, Zhang Zhaohao, Zhang Qingzhu, Xiang Jinjuan, Xu Gaobo, Wu Zhenhua, Gu Jie, and Yin Huaxiang
Journal of Semiconductors
  • Nov. 12, 2021
  • Vol.42, Issue 11 (2021)
Articles
Investigation of lateral spreading current in the 4H-SiC Schottky barrier diode chip
Wang Xi, Zhong Yiwen, Pu Hongbin, Hu Jichao, Feng Xianfeng, and Yang Guowen
Journal of Semiconductors
  • Nov. 12, 2021
  • Vol.42, Issue 11 (2021)
Articles
GaN-based blue laser diode with 6.0 W of output power under continuous-wave operation at room temperature
Liang Feng, Zhao Degang, Liu Zongshun, Chen Ping, Yang Jing, Duan Lihong, Shi Yongsheng, and Wang Hai
Journal of Semiconductors
  • Nov. 12, 2021
  • Vol.42, Issue 11 (2021)
Articles
Enhancement of photoelectrochemical performance in ferroelectric films via the introduction of an Au buffer layer
Cao Dawei, Li Ming, Zhu Jianfei, He Yanfang, Chen Tong, Liu Yuan, Chen Mingming, and Yang Ying
Journal of Semiconductors
  • Nov. 12, 2021
  • Vol.42, Issue 11 (2021)
Articles
High power λ ~ 8.5 μm quantum cascade laser grown by MOCVD operating continuous-wave up to 408 K
Fei Teng, Zhai Shenqiang, Zhang Jinchuan, Zhuo Ning, Liu Junqi, Wang Lijun, Liu Shuman, Jia Zhiwei, Li Kun, Sun Yongqiang, Guo Kai, Liu Fengqi, and Wang Zhanguo
Journal of Semiconductors
  • Nov. 12, 2021
  • Vol.42, Issue 11 (2021)