Reviews
Amorphous magnetic semiconductors with Curie temperatures above room temperature
Chen Na, Fang Kaixuan, Zhang Hongxia, Zhang Yingqi, Liu Wenjian, Yao Kefu, and Zhang Zhengjun
Journal of Semiconductors
  • Sep. 18, 2021
  • Vol.40, Issue 8 (2019)
Reviews
Two-dimensional ferromagnetic materials and related van der Waals heterostructures: a first-principle study
Journal of Semiconductors
  • Sep. 18, 2021
  • Vol.40, Issue 8 (2019)
Reviews
Perspectives on exfoliated two-dimensional spintronics
Li Xiaoxi, Dong Baojuan, Sun Xingdan, Wang Hanwen, Yang Teng, Yu Guoqiang, and Vitto Han Zheng
Journal of Semiconductors
  • Sep. 18, 2021
  • Vol.40, Issue 8 (2019)
Reviews
Mn-doped topological insulators: a review
Teng Jing, Liu Nan, and Li Yongqing
Journal of Semiconductors
  • Sep. 18, 2021
  • Vol.40, Issue 8 (2019)
Reviews
Progress on microscopic properties of diluted magnetic semiconductors by NMR and μSR
Journal of Semiconductors
  • Sep. 18, 2021
  • Vol.40, Issue 8 (2019)