Articles
Bulk GaN-based SAW resonators with high quality factors for wireless temperature sensor
Hongrui Lv, Xianglong Shi, Yujie Ai, Zhe Liu, Defeng Lin, Lifang Jia, Zhe Cheng, Jie Yang, and Yun Zhang
Journal of Semiconductors
 • Nov. 18, 2022
 • Vol. 43, Issue 11 (2022)
Articles
Plasma atomic layer etching of GaN/AlGaN materials and application: An overview
Lulu Guan, Xingyu Li, Dongchen Che, Kaidong Xu, and Shiwei Zhuang
Journal of Semiconductors
 • Nov. 18, 2022
 • Vol. 43, Issue 11 (2022)
Articles
Clarifying the atomic origin of electron killers inβ-Ga2O3 from the first-principles study of electron capture rates
Journal of Semiconductors
 • Nov. 18, 2022
 • Vol. 43, Issue 11 (2022)
Articles
High-power microwaves response characteristics of silicon and GaAs solar cells
Xiangrui Meng, Changchun Chai, Fuxing Li, Yi Sun, and Yintang Yang
Journal of Semiconductors
 • Nov. 18, 2022
 • Vol. 43, Issue 11 (2022)
Articles
Colossal negative magnetoresistance from hopping in insulating ferromagnetic semiconductors
Xinyu Liu, Logan Riney, Josue Guerra, William Powers, Jiashu Wang, Jacek K. Furdyna, and Badih A. Assaf
Journal of Semiconductors
 • Nov. 18, 2022
 • Vol. 43, Issue 11 (2022)
Top Downloads
 • Journal of Semiconductors
 • Vol. 43, Issue 5, 050202 (2022)
 • Journal of Semiconductors
 • Vol. 43, Issue 7, 070201 (2022)
 • Journal of Semiconductors
 • Vol. 42, Issue 12, 120202 (2021)