• Advanced Photonics
 • Vol. 1, Issue 1, 016003 (2019)
Xueming Liu1、2、3、* and Yudong Cui1
Author Affiliations
 • 1Zhejiang University, College of Optical Science and Engineering, State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentation, Hangzhou, China
 • 2Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Institute for Advanced Interdisciplinary Research, Nanjing, China
 • 3Hunan University of Science and Technology, School of Physics and Electronic Science, Xiangtan, China
 • show less
  References
  [16] T. Dauxois, M. Peyrard. Physics of Solitons(2015).
  [55] O. Svelto. Principles of Lasers(2010).
  [64] G. P. Agrawal. Nonlinear Fiber Optics(2007).
  [72] G. P. Agrawal. Applications of Nonlinear Fiber Optics(2008).

  CLP Journals

  [1] Xuanke Zeng, Shuiqin Zheng, Yi Cai, Qinggang Lin, Jinyang Liang, Xiaowei Lu, Jingzhen Li, Weixin Xie, Shixiang Xu. High-spatial-resolution ultrafast framing imaging at 15 trillion frames per second by optical parametric amplification[J]. Advanced Photonics, 2020, 2(5): 056002

  [2] Xiao-Cong (Larry) Yuan, Anatoly Zayats. Laser: sixty years of advancement[J]. Advanced Photonics, 2020, 2(5): 050101

  [3] Yiyang Luo, Ran Xia, Perry Ping Shum, Wenjun Ni, Yusong Liu, Huy Quoc Lam, Qizhen Sun, Xiahui Tang, Luming Zhao. Real-time dynamics of soliton triplets in fiber lasers[J]. Photonics Research, 2020, 8(6): 06000884

  [4] Jiafeng Lu, Fan Shi, Linghao Meng, Longkun Zhang, Linping Teng, Zhengqian Luo, Peiguang Yan, Fufei Pang, Xianglong Zeng. Real-time observation of vortex mode switching in a narrow-linewidth mode-locked fiber laser[J]. Photonics Research, 2020, 8(7): 07001203

  [5] Kangjun Zhao, Chenxin Gao, Xiaosheng Xiao, Changxi Yang. Real-time collision dynamics of vector solitons in a fiber laser[J]. Photonics Research, 2021, 9(3): 03000289

  [6] Hongan Gu, Zhipeng Qin, Guoqiang Xie, Ting Hai, Peng Yuan, Jingui Ma, Liejia Qian. Generation of 131 fs mode-locked pulses from 2.8 μm Er:ZBLAN fiber laser[J]. Chinese Optics Letters, 2020, 18(3): 031402