Contents
2020
Volume: 44 Issue 1
15 Article(s)

Export citation format
Nuclear Physics
Search for QCD critical point by transverse velocity dependence of anti-deuteron to deuteron ratio *
Yu Ning, Zhang Dingwei, and Luo Xiaofeng
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.44 Issue, 1 (2020)
Measurement of the differential cross sections and angle-integrated cross sections of the 6Li(n, t)4He reaction from 1.0 eV to 3.0 MeV at the CSNS Back-n white neutron source *
Bai Huaiyong, Fan Ruirui, Jiang Haoyu, Cui Zengqi, Hu Yiwei, Zhang Guohui, Chen Zhenpeng, Jiang Wei, Yi Han, Tang Jingyu, Zhou Liang, An Qi, Bao Jie, Cao Ping, Chen Qiping, Chen Yonghao, Cheng Pinjing, Feng Changqing, Gu Minhao, Guo Fengqin, Han Changcai, Han Zijie, He Guozhu, He Yongcheng, He Yuefeng, Huang Hanxiong, Huang Weiling, Huang Xiru, Ji Xiaolu, Ji Xuyang, Jing Hantao, Kang Ling, Kang Mingtao, Li Bo, Li Lun, Li Qiang, Li Xiao, Li Yang, Li Yang, Liu Rong, Liu Shubin, Liu Xingyan, Luan Guangyuan, Ma Yinglin, Ning Changjun, Qi Binbin, Ren Jie, Ruan Xichao, Song Zhaohui, Sun Hong, Sun Xiaoyang, Sun Zhijia, Tan Zhixin, Tang Hongqing, Wang Pengcheng, Wang Qi, Wang Taofeng, Wang Yanfeng, Wang Zhaohui, Wang Zheng, Wen Jie, Wen Zhongwei, Wu Qingbiao, Wu Xiaoguang, Wu Xuan, Xie Likun, Yang Yiwei, Yu Li, Yu Tao, Yu Yongji, Zhang Jing, Zhang Linhao, Zhang Liying, Zhang Qingmin, Zhang Qiwei, Zhang Xianpeng, Zhang Yuliang, Zhang Zhiyong, Zhao Yingtan, Zhou Zuying, Zhu Danyang, Zhu Kejun, and Zhu Peng
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.44 Issue, 1 (2020)
Constituent quark number scaling from strange hadron spectra in pp collisions at TeV *
Zhang Jian-Wei, Li Hai-Hong, Shao Feng-Lan, and Song Jun
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.44 Issue, 1 (2020)
Antiproton production in heavy-ion collisions at subthreshold energies *
Feng Zhao-Qing
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.44 Issue, 1 (2020)
Particle and Nuclear Astrophysics and Cosmology
Tunneling of massive vector particles under influence of quantum gravity *
Javed Wajiha, Ali Riasat, Babar Rimsha, and Övgün Ali
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.44 Issue, 1 (2020)
Particles and Fields
Measurements of decay branching fractions of in associated production at the CEPC *
Bai Yu, Chen Chun-Hui, Fang Ya-Quan, Li Gang, Ruan Man-Qi, Shi Jing-Yuan, Wang Bo, Kong Pan-Yu, Lan Bo-Yang, and Liu Zhan-Feng
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.44 Issue, 1 (2020)
The semileptonic decay within the LCSR approach under heavy quark effective field theory *
Zhou Rui-Yu, Guo Lei, Fu Hai-Bing, Cheng Wei, and Wu Xing-Gang
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.44 Issue, 1 (2020)
A holographic description of theta-dependent Yang-Mills theory at finite temperature *
Li Si-Wen
Theta-dependent gauge theories can be studied using holographic duality through string theory in certain spacetimes. By this correspondence we consider a stack of N0 dynamical D0-branes as D-instantons in the background sourced by Nc coincident non-extreme black D4-branes. According to the gauge-gravity duality, this D
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.44 Issue, 1 013103 (2020)