Release characteristics of different diameter ultrafine fibers as antibacterial materials
Journal of Innovative Optical Health Sciences
  • Apr. 07, 2021
  • Vol.14, Issue 2 (2021)
Inertial gradient method for fluorescence molecular tomography
Journal of Innovative Optical Health Sciences
  • Apr. 07, 2021
  • Vol.14, Issue 2 (2021)
Structured illumination microscopy based on asymmetric three-beam interference
Linyu Xu, Yanwei Zhang, Song Lang, Hongwei Wang, Huijie Hu, Jingkai Wang, and Yan Gong
Journal of Innovative Optical Health Sciences
  • Apr. 07, 2021
  • Vol.14, Issue 2 (2021)
Observations of intracellular second-harmonic generation imaging in black phosphorus nanosheets
Xiao Peng, Yiwan Song, Zheng Peng, Kaixuan Nie, Hao Liu, Yingxin Zhou, Feifan Zhou, Yufeng Yuan*, Jun Song, and Junle Qu
Journal of Innovative Optical Health Sciences
  • Apr. 07, 2021
  • Vol.14, Issue 2 (2021)
Effects of stimulating frequency of NIR LEDs light irradiation on forehead as quantified by EEG measurements
Liuye Yao, Zhiyu Qian, Yangyang Liu, Zhou Fang, Weitao Li, and Lidong Xing
Journal of Innovative Optical Health Sciences
  • Apr. 07, 2021
  • Vol.14, Issue 2 (2021)