Contents 22 Article (s)
Single frequency upconverted laser generation by phase summation
Zeng Xin, Cui Shuzhen, Jiang Huawei, Ruan Bowen, Cheng Xin, Zhou Jiaqi, Lin Zhiquan, Yang Xuezong, Chen Weibiao, Feng Yan
 • Posted Date:Mar. 15, 2023
 • High Power Laser Science and Engineering

Get PDF

Versatile tape-drive target for high-repetition rate laser- driven proton acceleration
Xu Nuo, Streeter Matthew, Ettlinger Olliver, Ahmed Hamad, Astbury Sam, Borghesi M., Bourgeois Nicolas, Curry C. B., Dann Stephen, Dover Nicholas, dzelzainis homas, Istokskaia Valeriia, gauthier M, Giuffrida Lorenzo, Glenn Griffin, Glenzer Siegfried, Gray Ross, Green James, Hicks George, King Martin, Loughran Brendan, margarone daniele, McCusker Orla, McKenna Paul, Parsons Peter, Spindloe Christopher, Symes Dan, Treffert ‪Franziska, Palmer Charlotte, Najmudin Zulfikar
 • Posted Date:Mar. 15, 2023
 • High Power Laser Science and Engineering

Get PDF

1.2 kW all-fiber narrow-linewidth picosecond MOPA system
Zuo Jiexi, Yu Haijuan, Zou Shuzhen, Dong Zhiyong, He Chaojian, Xu shuang, Ning Chaoyu, chen xuechun, Li Xinyao, Lin Xuechun
 • Posted Date:Mar. 10, 2023
 • High Power Laser Science and Engineering

Get PDF

Collimated gamma-beams with high peak flux driven by laser-accelerated electrons
Fan Lulin, Xu Tongjun, Li Shun, Xu Zhangli, Xu Jiancai, Zhu Jianqiang, Shen Baifei, Ji Liangliang
 • Posted Date:Mar. 10, 2023
 • High Power Laser Science and Engineering

Get PDF

High Efficiency BiBO based OPCPA with ~2.1 mJ, 38 fs Output Pulses at ~2150 nm
Petrulėnas Augustinas, Mackonis Paulius, Rodin Aleksej
 • Posted Date:Mar. 10, 2023
 • High Power Laser Science and Engineering

Get PDF

High energy, hundred-picosecond pulse 266 nm mid-ultraviolet generation by a BBO crystal
Wen Ning, Wang Nan, Zong N., Lin Xuechun, Gao Hongwei, Bo Yong, Peng Qinjun, Cui Dafu, 许 祖彦
 • Posted Date:Feb. 24, 2023
 • High Power Laser Science and Engineering

Get PDF

Tunable compact asynchronous optical sampling system using Er-doped fiber laser
Zhao Zilin, Luo Daping, Liu Yang, Deng Zejiang, Zhou Lian, Xie Gehui, Gu Chenglin, Wu Bin, Yang Yanzhao, Li Wenxue
 • Posted Date:Feb. 24, 2023
 • High Power Laser Science and Engineering

Get PDF

Suppressing small-scale self-focusing of high-power femtosecond pulses
Martyanov Mikhail, Ginzburg Vladislav, Balakin Alexey, Skobelev Sergey, Silin Dmitry, Kochetkov Anton, Yakovlev Ivan, Kuzmin Alexey, Mironov Sergey, Shaikin Ilya, Stukachev Sergey, Shaykin Andrey, Khazanov Efim, Litvak Alexander
 • Posted Date:Feb. 22, 2023
 • High Power Laser Science and Engineering

Get PDF

Depolarization of intense laser beams by dynamic plasma density gratings
Wang Yuanxiang, Weng Suming, Li Ping, Shen Zhichao, Jiang Xuyan, Huang Jian, Zhu Xinglong, Ma Hanghang, Zhang Xiaobo, Xiaofeng Li, chen min, Sheng Zhengming, Zhang Jie
 • Posted Date:Feb. 22, 2023
 • High Power Laser Science and Engineering

Get PDF

Ion-Bunch Energy Acoustic Tracing by Modulation of the Depth-Dose Curve
Praßelsperger Alexander, Balling Felix, Wieser Hans-Peter, Parodi Katia, Schreiber Jörg
 • Posted Date:Feb. 20, 2023
 • High Power Laser Science and Engineering

Get PDF