Main > EventMain > News List > Committees

General Chairs


Xu Liu

Zhejiang University
China

Anatoly Zayats

King's College London
UK

Xiaocong Yuan

Shenzhen University
China

 

 

Honorary Chair


Shiqiang Zhu

Zhejiang Lab
China