Contents 77 Article (s)
Measurable speckle gradation Hadamard single-pixel imaging
Zhou Liyu, Bai Yanfeng, Fu qin, Zhu Xiaohui, Huang Xianwei, Zou Xuanpengfan, Fu Xiquan
 • Posted Date:Nov. 29, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 22 Issue3 (2024)

Get PDF

Geometric-phase helical PSF for simultaneous orientation and 3D localization microscopy
Zhou Yongzhuang, Zhang Hongshuo, Shen Yong, HARVEY Andy, Zou Hongxin
 • Posted Date:Nov. 29, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 22 Issue3 (2024)

Get PDF

LP modes exchange based on multi-plane light conversion
Zhong Yanan, Lin Chuxuan, Fang Juncheng, Lei Ting, Yuan Xiao-Cong (Larry)
 • Posted Date:Nov. 29, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 22 Issue3 (2024)

Get PDF

Microwave photonic sideband selector based on thin-film lithium niobate platform
Ding Yuedi, Shang Chenglin, Yu Wenqi, Ma Xiang, Li Shaobo, Zeng Cheng, Xia Song
 • Posted Date:Nov. 29, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 22 Issue3 (2024)

Get PDF

Editorial of special issue on spatiotemporal optical fields and time-varying optical materials
jin li, Wan Chenhao, Chen Wei, CAO Qian
 • Posted Date:Nov. 24, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. Issue ()

Get PDF

A vectorial model for the nonlinear gradient force exerted on metallic Rayleigh nanoparticles
Zhu Zheng, Zhang Yuquan, Min Changjun, Adam Aurèle , Urbach Paul, Yuan Xiao-Cong (Larry)
 • Posted Date:Nov. 23, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 22 Issue2 (2024)

Get PDF

Cascaded liquid crystal holography for optical encryption
Wang Ze-Yu, Zhang Han, Liu Xiaoheng, Dou Yunjie, Duan Wei, Chen Wei, Ma Ling-Ling, Lu Yanqing
 • Posted Date:Nov. 22, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue12 (2023)

Get PDF

Non-contact ultrasound sensing based on Mach-Zehnder homodyne interferometer for photoacoustic imaging
Long Xing, Hu Yicheng, Wang Yibing, Li Changhui
 • Posted Date:Nov. 20, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 22 Issue3 (2024)

Get PDF

Broadband second-harmonic generation in thin-film lithium niobate microdisk via cyclic quasi-phase matching
Zhu Jiefu, Ding Tingting, Sun Xuerui, Ni Fengchao, Li Hao, Liu Shijie, Zheng Yuanlin, Chen Xianfeng
 • Posted Date:Nov. 17, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 22 Issue3 (2024)

Get PDF

Vortex localization and OAM selective conversion via cylindrical metagratings
Hao Zhanlei, Zhu Shan, QIU Cheng-Wei, Xu Yadong, Chen Huanyang
 • Posted Date:Nov. 16, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 22 Issue3 (2024)

Get PDF