Contents 15 Article (s)
Sidelobe suppression for coherent beam combining with laser beams placed along Fermat spiral
Gao Yang, Liao Jiali, Xu Jun, Zhou Zhanrong
 • Posted: Oct. 22, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 2 (2022)

Get PDF

Chemically engineered Dendrite Growth of Uniform Monolayers MoS2 for Enhanced Photoluminescence
Su Huanhuan, Zhang Huizhen, Wu Wenjing, Wang Xiang, Wang Guanghou, Zhou Lin
 • Posted: Oct. 22, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

High-power fiber laser with real-time mode switchability
Wu Hanshuo, Xu Jiangtao, Huang Liangjin, Zeng Xianglong, Zhou Pu
 • Posted: Oct. 22, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 2 (2022)

Get PDF

Nanosecond laser-induced controllable periodical surface structures on silicon
chen lei, Liu Zelin, Guo Chuan, Yu Tongcheng, Chen Minsun, Xu Zhongjie, Liu Hao, Zhao Guomin, Han Kai
 • Posted: Oct. 22, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

Sample Entropy Analysis of Laser Speckle Fluctuations to Suppress Motion Artifact on Blood Flow Monitoring
Kim Sungchul, Kim Evgenii, Anguluan Eloise, Kim Jae
 • Posted: Oct. 22, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

Spectrally U-shaped profile of beam propagation factor in all-solid photonic bandgap fiber
Chen Xiao, Huang Liangjin, An Yi, Yang Huan, Xi Xiaoming, Yan Zhiping, Chen Yisha, Pan Zhiyong, Zhou Pu
 • Posted: Oct. 19, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

3.5 μm mode-locked fiber laser using single-walled carbon nanotube saturable absorber mirror
Wei Jincheng, Li Peng, Yu Linpeng, Ruan Shuangchen, Li Keyi, Yan Peiguang, Wang Jiachen, Wang Jinzhang , Guo Chunyu, Liu Wenjun, Hua Ping, Lue Qitao
 • Posted: Oct. 15, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

Dual-beam delay-encoded all fiber Doppler optical coherence tomography for in vivo measurement of retinal blood flow
Wan Mingming, Liang Shanshan, Li Xinyu, Duan Zhengyu, Zou Jiebin, Chen Jun, Yuan Jin, Zhang Jun
 • Posted: Oct. 15, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

A VO2 Film-based Multifunctional Metasurface in the Terahertz Band
Liu Ziyu, Qi Limei, Lan Feng, Lan Chuwen, yang jun, Tao Xiang
 • Posted: Oct. 15, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

VCSEL frequency stabilization for optically pumped magnetometers
Yan Yeguang, Liu Gang, Lin Haixiao, Yin Kaifeng, Wang Kun, Lu Jixi
 • Posted: Oct. 15, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 19 Issue 12 (2021)

Get PDF